İNSAN KAYNAKLARI


  İnsan kaynakları politikamızı, müşteri odaklı yaklaşımımız ile doğru orantılı olarak yönetsel niteliklere sahip, motivasyonu yüksek, işbirliği içerisinde çalışabilen, takımın bir oyuncusu konumunda, açık fikirli ve yenilikçi bireyler ile beraberliğimizi uzun vadeli sürdürmek olarak tanımlayabiliriz.